Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:53:25

Poprawka 34

Za: 60 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 0 28 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 3 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 2 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0