Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:51:52

Poprawka 31

Za: 10 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 6