Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:50:08

Poprawka 27

Za: 32 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 58 0 58 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 27 27 0 0 3
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 3 1 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0