Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:49:44

Poprawka 26

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 56 0 56 0 6
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 28 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 3 1 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0