Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:48:33

Poprawka 23

Za: 6 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6