Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:47:02

Poprawka 19

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 58 0 58 0 4
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 28 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 0 4 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 1 0 1 0