Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:46:02

Poprawka 17

Za: 31 Przeciw: 62 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6