Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:43:39

Poprawka 12

Za: 30 Przeciw: 64 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6