Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Dnia 10-01-2014 godz. 14:38:19

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 62 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13