Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

Dnia 10-01-2014 godz. 14:36:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11