Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:43:09

Poprawka 11

Za: 30 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7