Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Dnia 10-01-2014 godz. 14:34:41

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 63 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 9