Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Dnia 10-01-2014 godz. 14:31:31

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 57 57 0 0 5
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 28 28 0 0 2
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0