Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dnia 10-01-2014 godz. 14:29:45

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7