Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dnia 10-01-2014 godz. 14:29:23

Poprawka 2

Za: 61 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10