Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Dnia 10-01-2014 godz. 14:29:00

Poprawka 1

Za: 61 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 8