Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:42:34

Poprawka 10

Za: 64 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 6