Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2014

Dnia 10-01-2014 godz. 13:37:54

Poprawka 1

Za: 61 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 10