Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Dnia 18-12-2013 godz. 16:19:47

Poprawka 6

Za: 3 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 20