Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Dnia 18-12-2013 godz. 16:19:08

Poprawka 4

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21