Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o petycjach

Dnia 18-12-2013 godz. 16:18:20

Poprawka 2

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21