Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-12-2013 godz. 16:35:48

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21