Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Dnia 18-12-2013 godz. 16:34:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19