Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

Dnia 18-12-2013 godz. 16:32:12

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20