Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 18-12-2013 godz. 16:30:40

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19