Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dnia 18-12-2013 godz. 11:54:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 43