Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Dnia 18-12-2013 godz. 16:23:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19