Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce

Dnia 18-12-2013 godz. 16:22:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 20