Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 18-12-2013 godz. 16:22:04

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 78 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19