Narzędzia:

Dnia 02-02-2012 godz. 09:09:12

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30