Narzędzia:

Dnia 02-02-2012 godz. 09:08:09

Poprawka 1

Za: 67 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 33