Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Dnia 11-12-2013 godz. 20:03:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14