Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych

Dnia 11-12-2013 godz. 20:02:49

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 27 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16