Narzędzia:

Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego

Dnia 05-12-2013 godz. 13:56:19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17