Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Dnia 05-12-2013 godz. 13:55:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19