Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Dnia 05-12-2013 godz. 13:55:14

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 28 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17