Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 05-12-2013 godz. 13:51:18

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16