Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 05-12-2013 godz. 13:50:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18