Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 05-12-2013 godz. 13:49:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16