Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym

Dnia 05-12-2013 godz. 13:49:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17