Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:47:44

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 53 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 18