Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:47:19

Poprawka 67

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17