Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:47:01

Poprawka 66

Za: 32 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17