Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:46:44

Poprawka 65

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17