Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:44:26

Poprawka 50

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16