Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:42:20

Poprawka 38, 44, 49

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16