Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:41:20

Poprawka 35

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18