Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:38:24

Poprawka 24, 25, 61

Za: 33 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18