Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:37:45

Poprawka 23

Za: 31 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18