Narzędzia:

Ustawa o cudzoziemcach

Dnia 05-12-2013 godz. 13:36:25

Poprawka 16

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19